تحقیقات گسترده پلیس لیتوانی برای مقابل با فروش مشروبات الکلی غیرقانونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحقیقات گسترده پلیس لیتوانی برای مقابل با فروش مشروبات الکلی غیرقانونی

خبر کوتاه

پلیس لیتوانی به کمک هواپیماهای بدون سرنشین تحقیقات گسترده ای را در زمینه مشروبات الکلی غیرقانونی در این کشور آغاز کرده است.

مشروبات الکلی غیرقانونی یکی از بزرگترین مشکلات لیتوانی، بزرگترین مصرف کننده الکل در اتحادیه اروپا محسوب می شود. متوسط مصرف سرانه مشروبات الکلی در این کشور ۱۴ لیتر در سال گزارش شده است.

فروش مشروبات الکلی، دخانیات و سوخت غیرقانونی در سال گذشته نزدیک به ۱۴۰ میلیون یورو به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.