محرومیت دوچرخه سوار بلژیکی بدلیل استفاده از دوچرخه مکانیکی در مسابقات جهانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محرومیت دوچرخه سوار بلژیکی بدلیل استفاده از دوچرخه مکانیکی در مسابقات جهانی

فمک فان دن دریش تبدیل به اولین دوچرخه سواری شد که متهم به استفاده از دوچرخه با
موتورهای پنهان مکانیکی می شود. دختر جوان بلژیکی از سوی اتحادیه دوچرخه سواری به ۶ سال محرومیت از مسابقات و پرداخت بیست هزار فرانک سوئیس محکوم شد.

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری تنبیه شدیدی را برای این بلژیکی ۲۳ ساله در نظر گرفته است. اتهام او استفاده از موتور مکانیکی در هنگام مسابقات قهرمانی جهان در ژانویه گذشته است.