سنگ غول پیکر و فرضیه «تمدن گمشده» تاریخ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سنگ غول پیکر و فرضیه «تمدن گمشده» تاریخ

کشف یک سنگ غول پیکر در مرکز بوسنی توجه باستان شناسان را به خود جلب کرده و بحثی تازه را دامن زده است.

سام اوسماناگیچ، باستان شناسی است که در این کشور به «ایندیانا جونز بوسنی» شهرت دارد. وی می گوید که کشف این سنگ نشانه ای از یک تمدن از یاد رفته بشری است. با این حال پژوهشگران دیگر با او موافق نیستند.

سام اوسماناگیچ بر فرضیه اش پا فشاری کرده و می گوید که این سنگ تائیدی دیگر است بر این که بسیار پیش تر از آنچه در تاریخ روایت می شود، در جنوب اروپا و منطقه بالکان فعلی، تمدن وجود داشته است.

آزمایش های مقدماتی وی حاکی است که این سنگ گوی مانند قطری در حدود ۳ متر دارد. رنگ قهوه و سرخ آن نیز نشان دهنده میزان بالای عنصر آهن در این سنگ است. وزن آن نیز بیش از ۳۰ تن برآورد می شود.