رای نمایندگان به برکناری دیلما روسف و پایکوبی مردم برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای نمایندگان به برکناری دیلما روسف و پایکوبی مردم برزیل

صدها هزار تن از مردم برزیل، یکشنبه شب رای قاطع مجلس نمایندگان را به برکناری دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور جشن گرفتند. اکنون با ۳۶۷ رای علیه صلاحیت رئیس جمهوری از مجموع ۵۱۳ نماینده مجلس عوام، طرح عزل دیلما روسف به مرحله نهایی در سنا رفته است.

میلیون ها تن این تصمیم نمایندگان مجلس را که گامی قاطع در پایان دادن به ۱۳ سال حضور حزب چپ گرای کارگر در قدرت است، به صورت پخش زنده در خیابان تماشا کردند.

ادواردو، دانشجویی در میان جمعیتی که برای پایکوبی به خیابان آمده می گوید: «این تولد یک برزیل جدید است، برزیلی که با احترام به قدرت قانون و به نفع قوانین ما کاملا دموکرات است.» روزا نیز که یک زن بازنشسته است می گوید: «مردم بیدار شده اند. ما آموخته ایم و بر این باوریم که با این کار جرات تازه ای یافته ایم.»