رئیس جمهوری برزیل یک قدم دیگر به استیضاح نزدیکتر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری برزیل یک قدم دیگر به استیضاح نزدیکتر شد

تصمیم یک کمیته پارلمانی درباره استیضاح دیلما روسف، اوضاع نه چندان خوب این روزهای رئیس جمهوری برزیل را تیره تر کرد. این کمیته پارلمانی ۶۵ عضوی در پایان جلسه ای پرتشنج و بر اساس رای گیری اعضا، توصیه کرد که دیلما روسف باید استیضاح شود.

خانم روسف از طرف مخالفان به پنهان کردن کسری بودجه از طریق دستکاری حسابهای دولتی متهم شده است.

البته رای کمیته پارلمانی برای نمایندگان الزام آور نیست. نمایندگان مخالف و موافق رئیس جمهوری برزیل بحث درباره استیضاح را روز جمعه آغاز می کنند. قرار است رای گیری نهایی درباره ماندن یا رفتن رئیس جمهوری، روز یکشنبه صورت بگیرد.

در صورتی که طرح استیضاح رای مثبت دو سوم نمایندگان پارلمان را کسب کند، این طرح به مجلس سنا فرستاده می شود. در این صورت، کسب اکثریت نصف به اضافه یک در مجلس سنا منجر به تعلیق رئیس جهوری به مدت ۱۸۰ روز می شود تا در این مدت او محاکمه شود. رای دوسوم سناتورها به استیضاح، منجر به برکناری رئیس جمهوری می شود.

در آستانه رای گیری مهم روز یکشنبه، سه حزب متحد دولت، اعلام کرده اند که از حمایت خود از رئیس جمهوری دست کشیده اند.

دولت برزیل از دادگاه قانون اساسی خواسته است که وارد عمل شود و روند استیضاح را متوقف کند.

بر اساس تازه ترین نظرسنجیها شمار نمایندگان موافق استیضاح حدود دو برابر شمار نمایندگان مخالف است. این در حالی است که بر اساس همین نظرسنجیها حدود صد نماینده هنوز تصمیم نگرفته اند.