دیلما روسف معاون خود و رئیس پارلمان را به «دسیسه چینی» و تلاش برای کودتا متهم کرد

دیلما روسف معاون خود و رئیس پارلمان را به «دسیسه چینی» و تلاش برای کودتا متهم کرد
نگارش از Euronews

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل روز سه شنبه به نظر کمیته پارلمانی در مورد استیضاح خود واکنش نشان داد. او که در جمع هواداران حزبی خود صحبت می کرد به

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل روز سه شنبه به نظر کمیته پارلمانی در مورد استیضاح خود واکنش نشان داد.

او که در جمع هواداران حزبی خود صحبت می کرد به سیاسیونی اشاره کرده که با «دهن کجی» به اصول دمکراسی برای برکناری رییس جمهور منتخب و مشروع کشور دسیسه کرده اند. هواداران بیشماری که با ابراز احساسات پاسخ می دادند: «کودتایی در کار نخواهد بود، مبارزه می کنیم»

دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل گفت: «اگر تردیدی درباره تلاش برای کودتا وجود داشت، با این کارهای بیهوده و خیانت های در راه، برطرف شده است. اگر عده ای در باره نظرم در مورد کودتای قریب الوقوع شک داشتند، این شک دیگر جایز نیست… دیروز مشخص شد که دو نفر از رهبران این کودتا با نقشه قبلی در این رابطه با هم همکاری می کنند.»

خانم روسف بدون اشاره مستقیم به نام فردی خاص، میشل تمر معاون خود و ادواردو کونیا، رییس پارلمان برزیل را تلویحا به «خیانت» و دسیسه چینی در روز روشن متهم کرد.

انتشار فایل صوتی میشل تمر می تواند بر نتیجه رای گیری روز یکشنبه پارلمان در مورد استیضاح رییس جمهور موثر باشد.

یک کمیته پارلمان برزیل روز دوشنبه با ۳۸ رای موافق در برابر۲۷ رای مخالف به استیضاح خانم روسف چراغ سبز نشان داد.

میشل تمر که اکنون معاون خانم روسف است و در صورت چراغ سبز سنا و تعلیق رییس جمهور، جانشین او می شود در این فایل صوتی طوری صحبت می کند که گویی این اتفاق افتاده است و او مشغول تمرین نطق پیش از به دست گرفتن قدرت است.

مطالب مرتبط