رسوایی اسناد پاناما؛ بازرسی قضایی از دفاتر «موساک فونسکا»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رسوایی اسناد پاناما؛ بازرسی قضایی از دفاتر «موساک فونسکا»

دادستانی عمومی پاناما در ساعات پایانی روز سه شنبه اقدام به بازرسی از دفاتر شرکت حقوقی «موساک فونسکا» کرد. مقامات قضایی پاناما در جستجوی شواهدی مبنی بر انجام فعالیتهای غیرقانونی در این شرکت هستند.

از این شرکت حقوقی مستقر در پاناما به عنوان محور مرکزی رسوایی اخیر که به «اسناد پاناما» مشهور شد، یاد می شود.

در همین حال خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری پاناما نسبت به تصمیم دولت فرانسه در قرار دادن نام پاناما در فهرست گریزگاههای مالیاتی اعتراض کرد.

رئیس جمهوری پاناما گفت: «اگر دولت فرانسه در تصمیم خود تجدید نظر نکند، دولت پاناما در پاسخ به این موضع یک طرفه دولت فرانسه، ناچار خواهد شد دست به اتخاذ تدابیری دیپلماتیک بزند.»

مدارک فاش شده در جریان رسوایی «اسناد پاناما» از استفاده برخی از افراد ثروتمند و بانفوذ جهان از بنگاههای تجاری زیر نظر «موساک فونسکا» جهت فرار مالیاتی پرده برداشت.