المرابیطی فاتح روز دوم ماراتن شن در مراکش

المرابیطی فاتح روز دوم ماراتن شن در مراکش
نگارش از Euronews

رشید المرابیطی توانست فاتح روز دوم رقابتهای ماراتن صحرایی مراکش شود. او در روز نخست این مسابقات نیز پیروزی را از آن خود کرده بود. المرابیطی

رشید المرابیطی توانست فاتح روز دوم رقابتهای ماراتن صحرایی مراکش شود. او در روز نخست این مسابقات نیز پیروزی را از آن خود کرده بود. المرابیطی پرافتخارترین دونده حاضر در مسابقات دوی صحرایی مراکش است.

بیش از هزار و دویست دونده زن و مرد از چهل و هشت کشور جهان امسال در سی و یکمین دوره از مسابقه ماراتن شن با یکدیگر به رقابت می پرداند.

شرکت کنندگان در این رقابت شش مرحله ای که از هشتم آوریل آغاز شده است به مدت شش روز مسیر ۲۵۷ کیلومتری مسابقه را در صحرای جنوبی مراکش و زیر آفتاب سوزان این منطقه می پیمایند. در روز دوم مسابقات دوندگان بیش از چهل و یک کیلومتر در زیر آفتاب سوزان دویدند تا مسابقه را به اتمام برسانند. عبدالقادر المعزز در این مسابقه دوم شد و مودوجی که روز اول در مکان دوم قرار گرفته بود توانست به مقام سوم برسد.