آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه در مرکز مسکو

آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه در مرکز مسکو
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ساختمان قدیمی وزارت دفاع روسیه عصر روز یک شنبه طمعه آتش شد. هنوز از علت این آتش سوزی یا تلفات احتمالی خبری منتشر نشده است. مقامات روسیه

خبر کوتاه

ساختمان قدیمی وزارت دفاع روسیه عصر روز یک شنبه طمعه آتش شد. هنوز از علت این آتش سوزی یا تلفات احتمالی خبری منتشر نشده است.

مقامات روسیه گفته اند که بخش اصلی وزارت دفاع در سال ۲۰۱۴ به ساختمان جدید منتقل شده است و در ساختمان قدیمی که طمعه آتش شده، کارهای خدماتی و تدارکاتی انجام می شده است.

مطالب مرتبط