تجمع اعتراضی راستگرایان بلژیکی در محله مسلمان نشین بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع اعتراضی راستگرایان بلژیکی در محله مسلمان نشین بروکسل

خیابانهای محله مولنبک بروکسل در روز شنبه شاهد دو تجمع کوچک همزمان از سوی راستگرایان و مخالفان نژادپرستی بود. شماری از تجمع کنندگان راستگرا با جوانان این محله عمدتا مهاجرنشین درگیر شدند.

پلیس چندین نفر از حاضران در این تجمع ها را بازداشت کرد.

یک گروه راستگرای افراطی برای برگزاری تجمع در این محله درخواست مجوز کرده بود. همزمان گروه های مخالف نژادپرستی خواهان مجوز برای برگزاری تجمع در این محله شده بودند. مقامهای بروکسل با درخواست هر دو گروه مخالفت کردند.

با وجود ممنوعیت این تجمع ها، شماری از حامیان هر دو گروه در محله مولنبک حاضر شدند و درگیریهایی رخ داد.

یکی از حاضران در محله مولنبک می گوید: «با توجه به آن چه هفته گذشته رخ داد که در آن راستگراهای افراطی به طور کامل توسط پلیس محافظت می شدند، ما فکر کردیم که حضورمان در اینجا مهم است. بویژه با توجه به همه اتفاقهایی که رخ داده است، این که به دام نفرت نیفتیم مهم است. این که تسلیم ترور و وحشت نشویم. این که خیابانها را به فاشیستها واگذار نکنیم.»

تجمع هفته گذشته راستگراها در بروکسل با دخالت پلیس همراه شد و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از خودروهای آب پاش استفاده کردند.

حدود دویست مامور پلیس ضدشورش در محل حاضر شدند تا اجازه رویارویی جوانان محلی با تجمع کنندگان را ندهند.

بسیاری از ساکنان این محله مسلمانان مهاجر یا عرب تبارهای متولد بلژیک هستند. بلافاصله پس از انفجارهای ماه نوامبر پاریس، اعلام شد که برنامه ریزی این حملات در بروکسل و در این محله صورت گرفته است.