فرودگاه بروکسل بازگشایی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرودگاه بروکسل بازگشایی می شود

حدود ده روز پس از حملات مسلحانه مرگبار در فرودگاه بین المللی بروکسل، بخشهایی از این فرودگاه روز یکشنبه کار خود را از سر می گیرد.

این تصمیم پس از آن اخذ شد که دولت بروکسل با مقامهای امنیتی فرودگاه این شهر بر سر نحوه تامین امنیت فرودگاه به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق، دولت بلژیک با درخواست مقامهای فرودگاه مبنی بر کنترل اولیه کلیه افرادی که وارد ترمینالهای فرودگاه می شوند موافقت کرد.

سخنگوی پلیس بروکسل می گوید: «قبل از ورود به ساختمان فرودگاه، افراد مورد بازرسی اولیه قرار می گیرند. این یک بازرسی سازمان یافته برای کلیه افراد است. ما اسناد مسافرتی و کارت شناسایی آنها را کنترل و آنها را با هم مقایسه می کنیم.»

فرودگاه بروکسل که یکی از مهم ترین فرودگاه های اروپا است با حدود بیست درصد ظرفیت خود بازگشایی می شود.

حملات روز ۲۲ مارس در فرودگاه بروکسل و در نزدیکی یک ایستگاه مترو در این شهر ۳۲ کشته به جا گذاشت. سه تن از کشته شدگان مهاجمان انتحاری بودند.

گروه داعش که خود را «دولت اسلامی» می خواند مسئولیت این حملات را به عهده گرفت.