«سلاح نرم» به جای «سلاح گرم» در جنگ بالشها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«سلاح نرم» به جای «سلاح گرم» در جنگ بالشها

خبر کوتاه

مردم بسیاری از شهرهای جهان در روز موسوم به «روز جهانی جنگ بالشها» به خیابانها آمدند تا با به جای سلاح گرم، با این سلاح نرم به دشمن حمله کنند تا شاید به این گفته سعدی عمل کرده باشند:

بیا تا در این شیوه چالش کنیم
سر خصم را سنگ، بالش کنیم

این هفتمین سال برگزاری مراسم موسوم به «روز جهانی جنگ بالشها» است.