موافقت صلاح عبدالسلام با استردادش به فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موافقت صلاح عبدالسلام  با استردادش به فرانسه

صلاح عبدالسلام٬ از طراحان حملات پاریس که هفته گذشته در بروکسل دستگیر شد در تغییر نظری موافقت خود را با استردادش به فرانسه اعلام کرد. فرانسه بلافاصله پس از دستگیری عبدالسلام خواستار استرداد او شده بود.

اسون ماری٬ وکیل صلاح عبدالسلام با تایید این خبر گفت: « صلاح عبدالسلام از من خواسته تا به شما بگویم که مایل است هر چه سریعتر به فرانسه بازگردد. فکر می کنم او درک می کند که تنها بخش کوچکی از پرونده او مربوط به اینجاست. از این رو او می خواهد در فرانسه در مورد خودش توضیح دهد. و این خبر خوبی است.»

مظنون اصلی حملات پارس که پیشتر نسبت به استردادش به فرانسه مخالفت کرده بود به وکیلش گفته که از انفجارهای بروکسل بی اطلاع بوده است. این درحالی است که گفته می شود او ظاهرا با برادران بکراوی که در انفجارهای انتحاری بروکسل دست داشتند، آشنا و مرتبط بوده است.

صلاح عبدالسلام مظنون است که در جریان حملات پاریس با اجاره آپارتمان و خودرو به مهاجمان انتحاری آن کمک کرده است. او پیشتر اعتراف کرده بود که قصد داشته استادیوم فرانسه در پاریس را منفجر کند اما در آخرین لحظه نظرش را تغییر داده است.