بهمن جان شش اسکی باز را در ایتالیا ستاند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بهمن جان شش اسکی باز را در ایتالیا ستاند

خبر کوتاه
سقوط بهمن در ایتالیا ظهر شنبه جان شش اسکی باز را در مونته نِووسو ستاند. این گروه خارج از پیست اسکی و در ارتفاع سه هزار متری مشغول اسکی بازی بودند. تعداد دقیق اسکی بازان این گروه و آنچه باعث سقوط بهمن شد هنوز معلوم نیست.