پیوتر هرتزوگ فاتح ماراتن بر روی یخ در سیبری

پیوتر هرتزوگ فاتح ماراتن بر روی یخ در سیبری
نگارش از Euronews

مسابقات بین المللی ماراتن بر روی یخ های دریاچه بایکان در جنوب سیبری روز یکشنبه با شرکت ۱۲۰ دونده از ۵۰ کشور جهان و در یک مسیر ۴۲ کیلومتری برگزار شد

مسابقات بین المللی ماراتن بر روی یخ های دریاچه بایکان در جنوب سیبری روز یکشنبه با شرکت ۱۲۰ دونده از ۵۰ کشور جهان و در یک مسیر ۴۲ کیلومتری برگزار شد.

دوندگان حاضر در این مسابقه چالشی جدید را در چشم اندازی مملوء از برف و یخ و رقابت در دمای منهای پانزده درجه تجربه کردند.

پیوتر هرتزوگ لهستانی، این ماراتن یخی را جلوتر از دیگر دوندگان در زمان ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه به پایان رساند.

سرگئی خازف دنوده روس و نفر سوم این مسابقه حضور در این رقابت را تجربه ای بسیار سخت توصیف کرد.

مطالب مرتبط