رشد اقتصاد ایتالیا پس از سه سال رکود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشد اقتصاد ایتالیا پس از سه سال رکود

اقتصاد ایتالیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ نسبت به سه ماهه پیش از آن رشد ۰.۱ درصدی داشته است. میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ نیز ۰.۸ درصد بوده است.

ایتالیا، سومین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو سرانجام پس از سه سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی در سال گذشته به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است.

عواملی چون مصرف داخلی، سرمایه گذاری و عملکرد مثبت بخش تجارت خارجی ایتالیا در افزایش اندک روند رشد اقتصادی این کشور نقش مهمی داشته اند.