رئیس مجلس نمایندگان برزیل به اتهام پولشویی و دریافت رشوه در دادگاه حاضر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس مجلس نمایندگان برزیل به اتهام پولشویی و دریافت رشوه در دادگاه حاضر می شود

دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه در جریان رسیدگی به رسوایی پتروبراس مجوز تفهیم اتهام علیه ادورادو کونیا٬ رئیس مجلس نمایندگان این کشور را صادر کرد.

این رای با موافقت تمامی ده قاضی در جلسه دادگاه صورت گرفته است. رئیس مجلس نمایندگان کنگره به پولشویی و دریافت رشوه متهم است. گفته می شود او در جریان یک قرارداد توسط شرکت دولتی پتروبراس پنج میلیون دلار بعنوان رشوه دریافت کرده است.

طبق قوانین برزیل٬ اتهامات علیه اعضای کنگره و دیگر مقام های ارشد دولتی تنها توسط دیوان عالی کشور می تواند ثبت و مورد قضاوت قرار گیرد.

ادورادو کونیا٬ نخستین سیاستمدار برخوردار از مصونیت قضایی است که در برابر دادگاه حاضر خواهد شد. او که با یک بحران جدی روبروست گفت: «من نگران نیستم. هر کس در گفتن آنچه می خواهد و دفاع از نظراتش حق دموکراتیک دارد. من محکوم و توبیخ نخواهم شد.»

کونیا که رقیب سیاسی دیلما روسف٬ رئیس جمهوری برزیل است سال گذشته بحث استیضاح وی را مطرح کرد. در صورت اثبات جرم٬ رئیس مجلس نمایندگان احتمالا ناگزیر به ترک پست خود در کنگره خواهد بود.

رسوایی فساد در میان اعضای اصلی حزب حاکم برزیل موجب بحران سیاسی در این کشور شده است.