آتش بس در سوریه فرصت ارسال کمک به مردم را فراهم کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش بس در سوریه فرصت ارسال کمک به مردم را فراهم کرده است

به گفته استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اگرچه آتش بس سوریه بسیار شکننده است اما باعث شده سطح خشونت در این کشور بطور قابل توجهی کاهش یابد و امکان توزیع کمکهای بشردوستانه میان مردم نیازمند فراهم آید.

یان ایگلند، هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه به سوریه نیز روز پنجشنبه گفت: «در سه ماه اول سال گذشته، هیچ کدام از کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه به هیچ یک از مناطق تحت محاطره در سوریه نرسید. درحالیکه طی سه هفته گذشته ۲۳۶ کامیون توانستند برای ۱۵ هزار سوری کمک برسانند. بسیاری از مردم چند کاروان کمک دریافت کردند.»

سازمان ملل متحد تخمین می زند حدود پانصدهزار نفر در پانزده منطقه تحت محاصره در سوریه نیازمند کمک باشند و ۴ میلیون و ششصدهزار نفر نیز در مناطقی باشند که دسترسی به آنها بسیار سخت است.

گزارشها از مرگ و میر در برخی از مناطق سوریه به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه شدید خبر می دهد.