صد روز تا آغاز میزبانی فرانسه در جام ملتهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صد روز تا آغاز میزبانی فرانسه در جام ملتهای اروپا

صد روز به آغاز جام ملتهای اروپا در فرانسه بیشتر باقی نمانده و این در حالیست که نگرانی های امنیتی، همچنان مهمترین دغدغه یوفا و مسئولان برگزاری این دوره از بازیهاست.

مارتن کالن، مسئول برگزاری این مسابقات پیش تر در پاریس و در جمع نمایندگان ۲۴ تیم شرکت کننده از امکان برگزاری برخی بازیها بدون حضور تماشاگر، خبر داده بود.

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه در واکنش به احتمال، گفت: «هیچ شانسی برای بازی کردن در استادیوم بدون تماشاگر وجود ندارد. ورزشگاهها پر خواهند شد و من فکر می کنم یوفا در کنار دولت فرانسه هر کاری برای بیشینه کردن امنیت انجام خواهند داد. البته تضمین صددرصدی امکان ندارد ولی این نباید موجب ترس و واهمه شود. طرفداران استادیوم ها را پر خواهند کرد و علیرغم حوادث اندوهبار پاریس، شاهد برپایی یک جشن فوتبالی خواهیم بود.»

جام ملتهای اروپا از ۱۰ ژوئن در شهرهای مختلف فرانسه آغاز می شود و تا ۱۰ ژوئیه ، یعنی بازی فینال در «استاد دُفرانس» ادامه دارد. پیش بینی می شود نزدیک ۲ و نیم میلیون نفر در طول ۵۱ مسابقه، راهی ورزشگاهها شوند. تنها ۱۲۰۰ مامور پلیس وظیفه تامین امنیت استاد دُ فرانس پاریس را بر عهده خواهند داشت.