کمک بی سابقه اروپا به کشورهایی که با بحران پناهجویان روبرو هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
کمک بی سابقه اروپا به کشورهایی که با بحران پناهجویان روبرو هستند

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه جزئیات برنامه کمک مالی را به
کشورهایی که با بحران پناهجویان روبرو هستند اعلام می کند. بخش عمده ای از این کمک قرار است به یونان اختصاص یابد. با بسته شدن مرز مقدونیه و ناتوانی دولت یونان از پذیرایی ده ها هزار مهمان ناخوانده، پناهجویان در این کشور با یک بحران انسانی روبرو هستند.

طارق، پناهجوی سوری می گوید: «چادر به حد کافی نیست. چادرهای دو و سه نفره هست که خیلی کوچکند. ببینید، همه بیرون از چادرها هستند. درون چادر هم که می خوابند خیس می شوند. هوا خیلی سرد است.»

کمک انسانی اروپا به ارزش کلی ۷۰۰ میلیون یورو، یک کمک بی سابقه است زیرا شامل همه کشورهای مهاجرپذیر اعم از اروپایی و غیر اروپایی می شود. قرار است ۳۰۰ میلیون یورو از این مبلغ در سال ۲۰۱۶ و باقی طی دو سال به کشورهای بحران زده پرداخت شود. این در حالی است که دولت یونان می گوید برای مهار بحران پناهجویان، هم اکنون به بیش از ۴۸۰ میلیون یورو کمک نیاز دارد.

هم اکنون بیش از هفت هزار پناهجو در منطقه ایدومنی یونان در انتظار باز شدن مرز مقدونیه و سفر به اروپای شمالی و غربی هستند. روز چهارشنبه تنها ۱۷۰ نفر از این پناهجویان اجازه یافتند تا از مرز مقدونیه بگذرند.