اصلاح طلبان هوادار دولت تمام کرسی های تهران را به دست آوردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Behrooz Assadian
اصلاح طلبان هوادار دولت تمام کرسی های تهران را به دست آوردند

نتایج نهایی انتخابات مجلس شورا در تهران حاکی از آن است که فهرست ۳۰ نفره هوادار دولت موسوم به لیست امید تمام کرسی های تهران را در اختیار گرفته اند.

این یک پیروزی نمادین است، چرا که تا این لحظه آرای اصول گرایان در کل کشور بیش از آرای اصلاح طلبان است. البته باید دید نمایندگانی که تحت عنوان مستقل قدم به بهارستان می گذارند چه موضعی در قبال سیاست های دولت روحانی خواهند داشت. نکته ای که می تواند مناسبات قدرت در مجلس آینده را تعیین کند.

همچنین پیروزی هاشمی رفسنجانی در راس فهرست ۱۶ نفره منتخبان تهران در مجلس خبرگان و احمد جنتی در قعر فهرست و به ویژه شکست سنگین محمد یزدی و مصباح یزدی به خاطر جا ماندن از ورود به مجلس خبرگان، مهر تاییدی است بر اقبال شرکت کنندگان در انتخابات این دوره از مجلس به کاندیداهای طرفدار دولت روحانی که باوجود محدودیت ها و رد صلاحیت های گسترده نامزدهای شناخته شده اصلاح طلب، رای خود را علیه جریان های تندرو به صندوق ریختند.