مردم سوئیس درباره اخراج خارجیهای مجرم تصمیم می گیرند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مردم سوئیس درباره اخراج خارجیهای مجرم تصمیم می گیرند

مردم سوئیس روز یکشنبه به پای صندوقهای رای می روند تا در همه پرسی شرکت کنند که در صورت رای آوردن، راه را برای اخراج ساکنان خارجی این کشور هموارتر می کند.

بر اساس این همه پرسی، افراد خارجی ساکن سوئیس در صورتی که مرتکب جرم کوچکی هم بشوند به طور خودکار از این کشور اخراج خواهند شد.

حزب راستگرای مردم پیشنهاد دهنده برگزاری این همه پرسی بوده است.

فیلیپو لومباردی، رئیس یکی از مجلسهای قانونگذاری سوئیس می گوید: «همه خارجیهایی که در کشور ما زندگی می کنند، حتی کسانی که بیش از سی سال ساکن سوئیس هستند یا نسل دوم و سوم والدین مهاجر هستند، مشمول این قانون می شوند. یعنی یک چهارم جمعیت سوئیس مشمول مجازاتی می شود که بقیه از آن معاف هستند. این تبعیض آشکار است.»

بر اساس رای مثبت مردم در همه پرسی که شش سال قبل برگزار شد، خارجیهایی که مرتکب قتل یا خشونت جنسی می شوند، از سوئیس اخراج می شوند. اما این حزب راستگرا می خواهد این قانون شامل جرمهای کوچکتر هم بشود. بر اساس پیشنهادی که به همه پرسی گذاشته می شود، یک خارجی ساکن سوئیس که در عرض ده سال مرتکب دو جرم کوچک مثل جر و بحث با مامور پلیس یا سرعت غیرمجاز بشود، از کشور اخراج خواهد شد.

کسب شهروندی سوئیس روندی بسیار پیچیده، پرهزینه و پردردسر است و بسیاری از افرادی که به طور دائم ساکن سوئیس هستند، شهروند این کشور نیستند و خارجی محسوب می شوند.