نتیجه نظرسنجیها در ایرلند: پایان عمر دولت نزدیک است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نتیجه نظرسنجیها در ایرلند: پایان عمر دولت نزدیک است

نتایج نظرسنجیهایی که در روز رای گیری در ایرلند از میان رای دهندگان تهیه شده است حاکی از پایان عمر دولت اندا کنی، نخست وزیر کنونی این کشور است.

اما همین نظرسنجیها نشان می دهند که تشکیل دولت برای احزاب مخالف کار ساده ای نخواهد بود.

بر اساس این نظرسنجیها، حزب میانه روی فینه گیل به رهبری نخست وزیر ایرلند با اختلاف اندکی پیشتاز انتخابات پارلمانی خواهد بود اما شریک این حزب در دولت کنونی، یعنی حزب کارگر کرسیهای لازم را برای تشکیل ائتلاف کسب نخواهد کرد.

به این ترتیب مایکل مارتین، رهبر حزب چپ میانه روی کارگر بازنده اصلی انتخابات محسوب می شود. بسیاری از کرسی های این حزب در پارلمان از دست رفته به نظر می رسند و حزب شین فن، به رهبری جری آدامز، بر شمار کرسیهای خود اضافه خواهد کرد.

ایرلند که تا چند سال پیش اقتصاد نابسامانی داشت، توانست با اجرای سیاستهای سختگیرانه ریاضت اقتصادی به رشد اقتصادی کم سابقه ای دست پیدا کند. در صورت برقراری بن بست سیاسی در ایرلند، این بیم وجود دارد که بار دیگر بی ثباتی اقتصادی، دامنگیر این کشور چهار میلیون و هفتصد هزار نفری شود.