گزارش داخلی بی بی سی درباره رسوایی جنسی مجری سابق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارش داخلی بی بی سی درباره رسوایی جنسی مجری سابق

خبر کوتاه

نتیجه تحقیق داخلی درباره ماجرای رسوایی جنسی جیمی سویل، مجری سابق شبکه خبری بی بی سی منتشر شد.

در این گزارش عنوان شده است که شبکه بی بی سی به عنوان شخص حقوقی در جریان اقدامات مجری سابق خود نبوده، اما برخی مدیران میانی از رفتار نامناسب وی مطلع بوده اند.