تنها گزینه کامیونداران روسیه در رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنها گزینه کامیونداران روسیه در رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا

عدم تمدید توافقنامه حمل و نقل بین لهستان و روسیه مسیر بلاروس- لیتوانی را به آخرین گزینه برای کامیونداران روس در رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل کرده است و صدها کامیون روسیه در سه گذرگاه در مرز بلاروس و لیتوانی متوقف شده اند.

یک راننده روسیه می گوید:«هدف لهستانی ها کسب حق انحصاری حمل و نقل است تا بدون رقیب یکه تاز باشند. به عبارت دیگر هدف از میدان بدر کردن شرکت های باربری روسیه و لیتوانی است. گره کار دست لهستانی ها است.»

یک راننده دیگر روس می گوید:«دوستانمان از کلایپدا تماس گرفته و می گویند صف انتظار برای کشتی باربری طولانی است و شاید یک روز تمام طول بکشد.»

با بسته بودن مسیر اوکراین، تمدید نشدن توافقنامه حمل و نقل بین مسکو و ورشو، کامیونداران روسیه تنها از طریق خاک بلاروس و کشتی های ویژه در بندر کلایپدای لیتوانی می توانند محموله های خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می رسانند.

رانندگان روس اکنون برای عبور از مرز بلاروس و ورود به خاک لیتوانی تا ۴۸ ساعت منتظر می مانند.

پس از آنکه ملی گرایان اوکراین راه عبور را بر کامیون های روسیه بستند مسکو نیز به تلافی به کامیونداران اوکراین اجازه ورود به خاک خود را نداد، تصمیم و ممنوعیتی که توسط کی ایف بطور موقت اتخاذ و اجراء شد.