پیشرفت مذاکرات ادغام شرکتهای «اورانژ» و «بوییگ تله کام»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشرفت مذاکرات ادغام شرکتهای «اورانژ» و «بوییگ تله کام»

مذاکرات بین شرکتهای اورانژ و بوییگ تله کام، دو اپراتور مخابراتی فرانسوی برای ادغام بایکدیگر ادامه داشته و احتمال رسیدن به توافق در این زمینه قوت گرفته است.

برای نهایی شدن عملیات تملک و ادغام، شرکت اورانژ در صورتی که بوییگ تله کام را به مالکیت خود درآورد باید براساس قوانین حدود شش میلیارد یورو از سهام این شرکت را به دو کمپانی رقیب در بخش مخابرات فرانسه یعنی «اس اف آر» و «فری» واگذار کند. در غیر اینصورت نهاد ناظر بر رقابتهای تجاری بازرگانی این معامله را تایید نخواهد کرد.