اعتراض حامیان محیط زیست در فرانسه به انرژی هسته ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض حامیان محیط زیست در فرانسه به انرژی هسته ای

خبر کوتاه

شماری از فعالان محیط زیست گروه صلح سبز در فرانسه، مسیر حرکت کامیونهایی را که به سمت یک نیروگاه هسته ای در حال حرکت بود بند آوردند.

در پی وقوع فاجعه اتمی نیروگاه فوکوشیما در ژاپن، دولت فرانسه محدودیتهایی را برای انرژی هسته ای در این کشور وضع کرد، اما فعالان معترض مدافع محیط زیست می گویند این اقدامات کافی نیست.

فرانسه نوزده نیروگاه هسته ای دارد که تامین کننده هفتاد و پنج درصد الکتریسیته این کشور هستند.