وحشت و آشفتگی در بازارهای بورس اروپایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
وحشت و آشفتگی در بازارهای بورس اروپایی

آشفتگی شدیدی بر بازارهای بورس اروپایی حکمفرما شده است. سقوط بخش بانکی این بازارها همچنین ادامه روند نزولی قیمت نفت سرمایه گذاران را وحشت زده کرده است.

ارزش سهام تا اواسط کار روز پنجشنبه بازار بورس لندن افتی معادل ۲.۴۲ درصد داشته است. افت ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۲.۸۱ درصد گزارش شده است.

تردید نسبت به پویایی و سوددهی بخش بانکی در اروپا میانگین ارزش سهام در این بخش را با افت شدید ۵.۷۱ درصدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر سخنان جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر احتمال کند شدن روند رشد جهانی اقتصاد به تردید سرمایه گذاران دامن زده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا کنون بازارهای بورس اروپایی متحمل فشار بالایی بوده اند. ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت از ابتدای ژانویه تا کنون ۱۸ درصد سقوط کرده است.