کودکان، قربانیان جنگ داخلی در یمن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کودکان، قربانیان جنگ داخلی در یمن

با تداوم جنگ داخلی در یمن، هزاران کودک در معرض بیماریهای ناشی از کم خوراکی و سوءتغذیه قرار گرفته اند. به گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل» (یونیسف)، یک میلیون و سیصد هزار کودک یمنی از تغذیه نامناسب رنج می برند.

محمد سعدی، سخنگوی یونیسف در یمن، درباره این بحران می گوید: «نزدیک به دویست مرکز درمان سوءتغذیه فعالیت خود را به دلایل مختلف متوقف کرده اند، دلایلی مثل کمبود سوخت، تداوم درگیریها، حملات هوایی به درمانگاهها و بیمارستانها، بدرفتاری نیروهای نظامی، و غیبت اجباری مددکاران و کارکنان.»

به گزارش سازمان ملل، از آغاز جنگ داخلی در یمن حدود ۶ هزار نفر در این کشور کشته شده اند که نیمی از آنان را افراد غیرنظامی تشکیل می دهند. هزاران نفر نیز در جریان این منازعه زخمی شده، و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور نیازمند کمکهای انسان دوستانه اند.