حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از نامزدی شیخ سلمان در انتخابات فیفا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از نامزدی شیخ سلمان در انتخابات فیفا

کنفدراسیون فوتبال آفریقا روز جمعه حمایت خود را از نامزدی شیخ سلمان در انتخابات ریاست فیفا اعلام کرد.

المامی کابیلی، نایب رئیس دوم کنفدراسیون فوتبال آفریقا با تاکید بر اینکه این یک تصمیم جمعی است، به خبرنگاران گفت کلیه اعضا این کنفدراسیون موافق حمایت از شیخ سلمان در انتخابات پیش روی فیفا هستند.

کنفدراسیون فوتبال آفریقا که ۵۴ کشور عضو آن هستند در کنگره فدراسیون جهانی بیشترین سهم رای را نسبت به دیگران دارد. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون اتحادیه فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب، کونکاکاف به ترتیب با ۵۳، ۴۶ و ۳۵ سهم رای، پس از کنفدراسیون فوتبال آفریقا قرار می گیرند.

بدین ترتیب حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از پنج نامزد ریاست فیفا، می تواند روز ۲۶ فوریه در زوریخ نقشی تعیین کننده در انتخاب جانشین سپ بلاتر داشته باشد.