سخت تر شدن مقررات مهاجرت؛ دیدگاه ها و تجربه های شما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سخت تر شدن مقررات مهاجرت؛ دیدگاه ها و تجربه های شما

بسیاری از کشورهای مقصد پناهجویان، به ویژه در اروپا در هفته های گذشته قوانین و مقررات خود در زمینه پذیرش پناهجو و مهاجر را سخت تر کرده اند. از سوی دیگر، گروهی از پناهجویان عراقی از آلمان به کشور خود بازگشته اند.

روز پنجشنبه، پانزدهم بهمن (چهارم فوریه) در برنامه «همراه با یورونیوز»، تجربیات و دیدگاه های شما مخاطبان را با حضور سعید شفیعی، روزنامه نگار و جامعه شناس مطرح کردیم.

این برنامه راببینید.