دو آمریکایی فاتح چالش جهانی ماراتن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو آمریکایی فاتح چالش جهانی ماراتن

هفت مسابقه ماراتن طی هفت روز و در هفت قاره تحت عنوان «چالش جهانی مارتن» برگزار شد.

یازده مرد و چهار زن در این چالش شرکت داشتند و حرکت نمادین خود را از جنوبگان که سردترین نقطه زمین در قطب جنوب است، آغاز کردند. آنها سپس چند ساعتی را در هواپیمایی که آنها را به شیلی منتقل کرد، استراحت کردند تا در آنجا مسیر ۴۲ کیلومتری تا «پونتا آرناس» در جنوب این کشور را طی کنند.

رقابت در مرحله بعد که از میامی تا فلوریدا جریان داشت در دمایی گرمتر انجام شد. شرکت کنندگان خستگی ناپذیر این ماراتن برای چهارمین مرحله از مسابقه به مادرید رفتند. دوازده ساعت پس از استارت در اروپا، آنها راهی آفریقا شدند و در مراکش مسیر تعیین شده را طی کردند.

ششمین مرحله از ماراتن در دوبی جریان داشت. سپس شرکت کنندگان، با ورود به سیدنی این مسابقه را به پایان بردند. نکته قابل توجه اینکه کلیه شرکت کنندگان توانستند مراحل تعیین شده را طی کنند.

دانیل کاریکا و بکا پیزی، دو ورزشکار آمریکایی در مجموعِ زمان های محاسبه شده قهرمان «چالش جهانی ماراتن» شدند.