یوروپل نام مهمترین متهمان و محکومان فراری اروپا را منتشر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
یوروپل نام مهمترین متهمان و محکومان فراری اروپا را منتشر کرد

خبر کوتاه

فهرست مهمترین مجرمان و متهمان تحت تعقیب یوروپل، پلیس اتحادیه اروپا منتشر شد. در رأس این سیاهه که مشخصات چهل و پنج نفر را در بر دارد، نام صلاح عبدالسلام تبعه فرانسه و محمد ابرینی تبعه بلژیک به چشم می خورد. این دو نفر متهم به مشارکت در کشتار سیزدهم نوامبر پاریس هستند که به کشته شدن ۱۳۰ تن انجامید.

نام یک شهروند ایرانی چهل ساله – که به اتهام ارتکاب سه فقره سرقت مسلحانه سازمان یافته و زخمی کردن یک شخص دیگر تحت تعقیب است- در این لیست وجود دارد.

در میان چهل و پنج فرد تحت تعقیب، تنها نام یک زن به چشم می خورد؛ مارینا سسیلیا کتونن سی ساله، تبعه فنلاند به تخلف مالیاتی و آسیب زدن به منافع مالی اروپا متهم است.

[Mugshot] Europol has released its list of the 45 most wanted fugitives in Europe. https://eumostwanted.eu/ Here are some of them. Do you recognise anyone in these pictures?

Posted by euronews on�Friday, January 29, 2016