رهبران اسرائیل و یونان به دنبال تقویت همکاری

رهبران اسرائیل و یونان به دنبال تقویت همکاری
نگارش از Euronews

نخست وزیران اسرائیل و یونان پس از دیدار در تل آویو و امضای چندین قرارداد دوجانبه، راهی قبرس شدند تا در یک نشست سه جانبه با حضور مقامهای منطقه یونانی

نخست وزیران اسرائیل و یونان پس از دیدار در تل آویو و امضای چندین قرارداد دوجانبه، راهی قبرس شدند تا در یک نشست سه جانبه با حضور مقامهای منطقه یونانی نشین قبرس شرکت کنند.

هدف این نشست سه جانبه گفتگو در راستای برقراری ثبات در این منطقه بحران زده عنوان شده است. این نشست اولین نشست سه جانبه بین رهبران این سه منطقه است.

علاوه بر این گفتگوها، قرار است مذاکراتی در موضوعاتی مثل منابع گاز و گردشگری صورت بگیرد.

هدف اسرائیل، استفاده از منابع گازی دریای مدیترانه است که به گفته کارشناسان فقط در صورت برقراری ثبات در منطقه استفاده از آن امکان پذیر خواهد شد.

گفته می شود که گفتگو بر سر منابع آبی هم یکی از محورهای اصلی این نشست است.

اسرائیل و یونان در یک همکاری سه جانبه مشابهی با کشور مصر مشارکت دارند.

دو کشور اسرائیل و یونان پیش از این نشست سه جانبه قراردادهایی را در زمینه نوآوری، اقتصادی و انرژی امضا کردند.

مطالب مرتبط