اعتصاب رانندگان تاکسی و کارکنان فرودگاهها در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب رانندگان تاکسی و کارکنان فرودگاهها در فرانسه

رانندگان تاکسی روز سه شنبه در شهرهای بزرگ فرانسه دست به اعتصاب زدند. دو اتحادیه کارکنان فرودگاهها و تعدادی از سندیکاهای دیگر نیز در این اعتصابات شرکت دارند.

در پاریس، رانندگان تاکسی به اعتصاب سراسری معلمان و دیگر کارمندان دولت در شهرهای مختلف فرانسه پیوسته اند. تاکسیرانان به سیاستهای دولت در زمینه خدمات انتقال مسافر و همچنین ادامه کار برخی سرویسهای مسافرکشی مانند «اوبر» اعتراض دارند.

کریم اصنون، رئیس اتحادیه تاکسیرانان پاریس، درباره علت اعتراضها می گوید: «در حال حاضر، رانندگانی که تاکسی هایشان را کرایه کرده اند از عهده پرداخت کرایه بر نمی آیند و خودروهایشان را پس می دهند. رانندگانی که برای دریافت مجوز تاکسیرانی هزینه کرده اند قادر به تأمین هزینه هایشان نیستند. این یک حرکت اعتراضی در سرتاسر اروپاست، چون همه همکاران ما از این بی قانونیها آسیب دیده اند، از این وضعیتی که البته مطلوب شرکتهای چندملیتی است که با استفاده از امکانات تلفنهای همراه به شکل غیرقانونی کار خود را پیش می برند.»

آلفردو فریز ایگلسیاس، یک راننده تاکسی اهل والنسیای اسپانیا، که برای شرکت در اعتصاب رانندگان تاکسی به فرانسه آمده در همین باره می گوید: «ما برای حمایت از همکاران فرانسوی آمده ایم، چون احساس می کنیم با اعتصاب و اعتراض در پایتخت مهمی مثل پاریس می توانیم به این کابوس پایان دهیم.»

همزمان، دو سندیکای کارکنان فرودگاهها با اعلام اعتصابی یک روزه، خواهان افزایش دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگی شده اند. در نتیجه این اعتصاب، که از صبح روز سه شنبه آغاز شده، بیست درصد پروازهای داخلی لغو شده است و رانندگان تاکسی، مسیر آمد و شد به بعضی از فرودگاههای مهم کشور را مسدود کرده اند.