افزایش سختگیری به پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه با وجود سردی هوا

افزایش سختگیری به پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه با وجود سردی هوا
نگارش از Euronews

بیش از ۷۰۰ تن از پناهجویان در شرایط سردی هوا در مرز یونان و مقدونیه گیر افتاده اند. تنها بخش اندکی از پناهجویان از پناهگاه گرم برخوردارند ولی بیشتر

بیش از ۷۰۰ تن از پناهجویان در شرایط سردی هوا در مرز یونان و مقدونیه گیر افتاده اند. تنها بخش اندکی از پناهجویان از پناهگاه گرم برخوردارند ولی بیشتر آنها با وجود سردی هوا و نبود سر پناه مجبورند روزها منتظر بمانند تا مقامات مقدونیه اجازه دهند آنها از مرز عبور کنند.

همچنانکه جما ژیلی سخنگوی پزشکان بدون مرز می گوید مقدونیه در هفته گذشته شرایط عبور پناهجویان از مرز را سخت تر کرده است. او می افزاید: «علاوه بر همه کارهای اداری مربوط به شناسایی و ثبت نام، پناهجویان دوباره باید در پایان اقامتشان در اردوگاه توسط پلیس ثبت نام شوند و کشور مقصدشان را اظهار کنند. بعد آنها باید مدارک را با خودشان به مرز ببرند و پلیس مرزی آنها را چک خواهد کرد و اگر نگویند تنها به آلمان یا اتریش می روند پلیس مقدونیه اجازه عبور به آنها نمی دند. حتی اگر آنها ملیت سوری یا افغان و یا عراقی داشته باشند اگر نگویند که می خواهد به آلمان و یا اتریش بروند آنها را از مرز بر می گردانند.»

سازمان های امداد و کمک رسان تلاش می کنند که برای پناهجوانی که در مرز یونان و مقدونیه گیر افتاده اند غذا و سرپناه تهیه کنند اما قادر نیستند که تسهیلات کافی و بلندت مدت برای پناهجویان فراهم کنند. با وجود سرما و کمبود چادر و متوقف کردن پناهجویان در مرز، پزشکان بدون مرز نسبت به خطر افزایش بیماری در میان پناهجویان هشدار می دهند.

مطالب مرتبط