توافق دولت دانمارک و احزاب مخالف بر سر لایحه مصادره پول و اشیاء قیمتی پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق دولت دانمارک و احزاب مخالف بر سر لایحه مصادره پول و اشیاء قیمتی پناهجویان

مصادره پول٬ اشیاء و کالاهای باارزش پناهجویان برای تامین مالی اقامت شان در دانمارک٬ لایحه بحث انگیزی است که روز چهارشنبه قرار است در پارلمان این کشور به بحث گذاشته شود.

دولت دانمارک روز سه شنبه از توافق با احزاب اصلی مخالف خبر داده است که می تواند اکثریت پارلمانی برای تصویب این لایحه را بدنبال داشته باشد.

در پیش نویس اولیه لایحه پناهجویان می توانستند تا ۴۰۰ یورو پول نقد را همراه خود نگه دارند اما در اصلاحیه اخیر دولت٬ آنها می توانند تا حدود ۱۳۴۰ یورو پول نقد را همراه خود داشته باشند. همچنین جواهرات یا مدال های خانوادگی و حلقه ازدواج از این قانون معاف خواهند بود مگر ارزش اقتصادی زیادی داشته باشند.