آغاز پاکسازی کانال سنت مارتین در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز پاکسازی کانال سنت مارتین در پاریس

عملیات پاکسازی کانال سنت مارتین در پاریس پس از حدود ۱۵ سال آغاز شده است. این کانال به طول ۲ کیلومتر در بین مناطق دهم و یازدهم پاریس واقع است و برای پاکسازی آن ۹ و نیم میلیون یورو صرف شده است.

در جریان این عملیات که از ابتدای ماه ژانویه سالجاری آغاز شده تاکنون تعداد زیادی دوچرخه، موتور سیکلت و حتی سلاح سرد و گرم یافت شده است.

این کانال توسط ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۰۴ و به منظور تهیه آب سالم و تمیز راه اندازی شد. آخرین پاکسازی این کانال در سال ۲۰۰۱ انجام گرفت که ۴۰ میلیون تن زباله از دورن آن تخلیه شد.

همزمان با این عملیات، بخش هایی از این کانال که در سال ۲۰۰۸ بازسازی شدند نیز مورد کنترل قرار می گیرند.