مجسمه غول پیکر مائو در چین چند روز پس از نصب پایین کشیده شد

مجسمه غول پیکر مائو در چین چند روز پس از نصب پایین کشیده شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مجسمه غول پیکر مائو تسه تونگ، رهبر پیشین چین چند روز پس از نصب در زمین های کشاورزی روستایی در در استان هنان پایین کشیده شد. ساخت این مجسمه

خبر کوتاه

مجسمه غول پیکر مائو تسه تونگ، رهبر پیشین چین چند روز پس از نصب در زمین های کشاورزی روستایی در در استان هنان پایین کشیده شد.

ساخت این مجسمه طلایی با ارتفاع ۳۷ متر بیش از ۴۲۰ هزار یورو هزینه دربرداشته است. به گفته رسانه های دولتی این مجسمه به ثبت و تایید رسمی نرسیده بود.

مطالب مرتبط