فیفا و محرومیت فوتبالی برای ژروم والکه

فیفا و محرومیت فوتبالی برای ژروم والکه
نگارش از Euronews

فیفا خواستار محرومیت۹ ساله دبیرکل سابق این فدراسیون بین المللی ژروم والکه فرانسوی شده است. هیئت رئیسه فیفا می خواهد تا والکه ۵۵ ساله برای نه سال از

فیفا خواستار محرومیت۹ ساله دبیرکل سابق این فدراسیون بین المللی ژروم والکه فرانسوی شده است. هیئت رئیسه فیفا می خواهد تا والکه ۵۵ ساله برای نه سال از همه فعالیت های فوتبالی اش بدلیل رسوایی تقلب و سود شخصی در فروش بلیطهای جام جهانی محروم شود.

این محرومیت در ادامه اتهاماتی است که علیه میشل پلاتینی نائب رییس فیفا و سپ بلاتر رییس فدراسیون جهانی فوتبال مطرح شده است. این دو نفر در ماه دسامبر برای هشت سال از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شدند.

همچنین والکه باید نزدیک به ۱۰۰ هزار فرانک سوئیس به فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، جریمه پرداخت کند.

مطالب مرتبط