اندرو نیولند فاتح مرحله هفتم موتورسواری رالی «آفریقا اکوریس»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندرو نیولند فاتح مرحله هفتم موتورسواری رالی «آفریقا اکوریس»

در ادامه رالی آفریقا اکو ریس، پل آندرس اولوالستر موفق به فتح مرحله هفتم نشد. اندرو نیولند موفق شد جای او را در مکان اول روز هفتم مسابقات بگیرد. مسیر مسابقه این روز همچنان در موریتانی بین شامی و عموجار بود.

نیولند بریتانیایی موفق شد با دو دقیقه چهل و پنج ثانیه اختلاف از نوربرت دوبوای فرانسوی در مکان اول قرار بگیرد. دوبوا دوم شد و اولوالستر سه دقیقه در این روز از دست داد اما همچنان با اختلاف زیادی در صدر جدول رده بندی کلی این رقابتها قرار دارد.

در بخش خودروها کانات شاگیروف قزاق توانست با فتح روز هفتم به صدر جدول برود. او توانست با ۵۵ دقیقه ، ختلافی جالب توجه از پاسکال توماس در صدر جدول قرار بگیرد.

سه شنبه جرمی َشوازو و آنتون گریگوف در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش خودروهای سنگین آنتون شیبالوف همچنان با اختلاف در صدر قرار دارد و روز هفتم هم فاتح این روز شد.