برگزاری مرحله ششم «آفریقااکوریس» و صدرنشینی موتورسوار نروژی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری مرحله ششم «آفریقااکوریس» و صدرنشینی موتورسوار نروژی

اولوالستر موتور سوار بنام می رود تا بار دیگر فاتح رقابتهای آفریقا اکو ریس شود. موتورسوار نروژی مرحل ششم از این رقابتها را بدون انجام خطا بپایان رساند و توانست در کشور موریتانی صدرنشینی اش را جشن بگیرد.

او با شش دقیقه و ۳۵ ثانیه از نفر دوم در صدر قرار دارد. نوربر دوبوای فرانسوی در جایگاه دوم است.

دیمیتری اگوشکوف روس هم در جدول در مکان سوم قرار گرفته است.

در بخش خودرو دومینیک هوزیوی فرانسوی با خودروی کاملا مجهز به رالی، بوگی، به صدر جدول رفت. راننده قزاق با یک دقیقه و سی ثانیه از هوزیوی فرانسوی در مکان دوم قرار گرفت.

پاسکال توماس هم سوم شد. دربخش خودروهای سنگین آنتون شیبالوف در مکان اول قرار دارد.