توافق احزاب ترکیه برای مذاکره به منظور اصلاح قانون اساسی

توافق احزاب ترکیه برای مذاکره به منظور اصلاح قانون اساسی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حزب عدالت و توسعه و احزاب اصلی اپوزیسیون روز چهارشنبه برای آغاز مذاکرات به منظور اصلاحات در قانون اساسی این کشور توافق کردند. رجب طیب

خبر کوتاه

حزب عدالت و توسعه و احزاب اصلی اپوزیسیون روز چهارشنبه برای آغاز مذاکرات به منظور اصلاحات در قانون اساسی این کشور توافق کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با تغییرات قانون اساسی بر اختیارات خود به عنوان رئیس جمهور بیافزاید اما این امر با مخالفت های زیادی در این کشور مواجه شده است.

رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد سیستم سیاسی این کشور را از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد و برای اینکار نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم نیز هست پس از پیروزی دوباره در انتخابات پارلمانی اخیر در ترکیه طرح تغیرات در قانون اساسی این را بعنوان یکی از سرفصل های مهم سیاست خود معرفی کرده است.

مطالب مرتبط