تبریک سال نوی میلادی از فرای جوَ زمین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تبریک سال نوی میلادی از فرای جوَ زمین

اسکات کلی، تیم کوپرا و بریتون تیم پیک، فضانوردان آمریکایی ایستگاه فضایی بین المللی، سالی خوش را برای تمام ساکنان زمین آرزو می کنند.

اسکات کلی، تیم کوپرا و بریتون تیم پیک، فضانوردان آمریکایی ایستگاه فضایی بین المللی، سالی خوش را برای تمام ساکنان زمین آرزو می کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست