پیغامهای تهدید آمیز باعث بسته شدن باشگاه فوتسال ایتالیا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیغامهای تهدید آمیز باعث بسته شدن باشگاه فوتسال ایتالیا شد

یکی از تیمهای رده بالای فوتبال داخل سالن زنان در ایتالیا به دلیل دریافت تهدیدهایی علیه رئیس باشگاه از مسابقات کناره گیری کرد.

مدیر باشگاه اسپورتینگ لوکری گفته است که چندین پیغام تهدیدآمیز به سبک تهدیدهای مافیا علیه خانواده اش دریافت کرده است.

این باشگاه در جنوب ایتالیا و جایی واقع است که مرکز یکی از گروه های مافیایی قدرتمند محسوب می شود.

فردیناندو آرمنی، رئیس باشگاه می گوید: «در صندلی عقب اتومبیلم، یادداشتی را پیدا کردم که بر روی آن نوشته شده بود: چه کسی معمولا اینجا می نشیند؟ معمولا دختر سه ساله ام روی این صندلی می نشیند. به بعضی از دخترهای فوتبالیست سه مرد نزدیک شده اند. نمی توانم بگویم که هدف آنها فقط جلب توجه دختران بود یا هدف دیگری داشتند. می خواهم بگویم که من نمی توانم در ترس و دلهره زندگی کنم. نمی توانم در ترسی دائمی از آن چه نمی دانم چیست زندگی کنم.»

تهدیدها علیه مدیر باشگاه سه هفته پیش آغاز شد. زمانی که بر روی یک یادداشت در خودروی او نوشته شده بود: «دیگر وقتش است که باشگاه را تعطیل کنی! برو.»

چند روز بعد، معاون رئیس باشگاه پیغام مشابهی دریافت کرد و باعث شد که او به سراغ پلیس برود.

وب سایت این باشگاه هم بسته شده است و فقط یک جمله بر روی آن نوشته شده است: «تعطیلی برای شرافت.»