معترضان سیاهپوست در شیکاگو خواهان استعفای شهردار شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان سیاهپوست در شیکاگو خواهان استعفای شهردار شدند

صدها نفر از معترضان خشمگین در شهر شیکاگو با بند آوردن خیابان اصلی شهر به آن چه تبعیض علیه سیاهپوستان می خوانند اعتراض کردند.

آنها به رفتار پلیس با سیاهپوستان و به طور خاص به تیراندازی سال گذشته پلیس به لوکان مک دونالد، معترض بودند. این تیراندازی منجر به مرگ این نوجوان هفده ساله شد شد.

یکی از معترضان می گوید: «همه مردم با هم متحد می شوند و بی رحمی پلیس را که در جامعه ما جریان دارد متوقف می کنند. سالهاست که پلیس جامعه ما را مرعوب کرده است و می کند.»

یکی دیگر از معترضان می گوید: «ما همیشه باید در ترس و وحشت باشیم. هر لحظه ممکن است کسی اسلحه ای روی سر ما بگذارد و برای من پاپوش بدوزد که من می خواستم تیراندازی کنم.»

تظاهرکنندگان خیابانی را که مرکز خرید شهر محسوب می شود، بستند و خواهان استعفای شهردار شدند.

معترضان همچنین در برابر فروشگاه لوازم الکترونیکی اپل تجمع کردند و برای دقایقی مانع ورود افراد به داخل فروشگاه شدند. یکی از شعاردهندگان با بلندگویی که در دست داشت از حاضران می پرسید: «خرید کریسمس مهم تر است یا جان افراد بی گناه؟»