هند؛ تشدید مجازات نوجوانانی که مرتکب "جنایات تنفر آور" شده اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هند؛ تشدید مجازات نوجوانانی که مرتکب "جنایات تنفر آور" شده اند

پارلمان هند روز سه شنبه، قانون تشدید مجازات نوجوانانی که مرتکب “جنایات تنفر آور” شده اند را تصویب کرد.

مطابق این قانون، نوجوانان شانزده تا هجده ساله ای که مرتکب تجاوز و یا قتل شده باشند، حداقل تا هفت سال در مراکز مخصوص نوجوانان حبس خواهند شد.

قانون کنونی، حداکثر سه سال حبس را برای این افراد در نظر گرفته است.

این قانون پس از اعتراضات روز یکشنبه به آزادی نوجوانی که در تجاوز گروهی و قتل یک زن جوان در سال۲۰۱۲ ، مجرم شناخته شده بود، به تصویب رسید.

چهار جوانی که به جرم مشارکت در این جنایت، سال گذشته به مرگ محکوم شده بودند، به حکمشان اعتراض کرده اند.