حزب مردم پیشتاز انتخابات پارلمانی اسپانیا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب مردم پیشتاز انتخابات پارلمانی اسپانیا شد

شمارش حدود ازهشتاد درصد آرای انتخابات اسپانیا نشان می دهد که حزب حاکم مردم توانسته است تاکنون ۱۲۲ کرسی از مجموع ۳۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. حزب کارگران سوسیالیست نیز احتمالا قادر به کسب ۹۱ کرسی خواهد شد.

دو حزب پودموس و سیدادانوس هم به ترتیب ۷۶ و ۴۷ کرسی را به دست آورده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد مجموع کرسی های احزاب چپگرا (سوسیالیست، پودموس، کمونیست و دو گروه محلی دیگر) به ۱۸۰ خواهد رسید و در صورتی که همه این احزاب با یکدیگر ائتلاف کنند قادر به تشکیل دولت خواهند بود.