پاپ دومین "معجزه" مادر ترزا را به رسمیت شناخت

پاپ دومین "معجزه" مادر ترزا را به رسمیت شناخت
نگارش از Euronews

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک ها با امضای فرمانی دومین معجزه منسوب به مادر ترزا را به رسمیت شناخت. به این ترتیب مسیر برای قدیس شناخته شدن مادر ترزا

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک ها با امضای فرمانی دومین معجزه منسوب به مادر ترزا را به رسمیت شناخت. به این ترتیب مسیر برای قدیس شناخته شدن مادر ترزا هموار شد.

این عنوان از طرف کنگره ای متشکل از مقامات مذهبی کاتولیک اهدا خواهد شد. به نظر می رسد روز چهاردهم شهریور سال آینده عنوان قدیس به مادر ترزا تعلق بگیرد.

در سال ۲۰۰۲ نیز پاپ ژان پل دوم نخستین معجزه وی را به رسمیت شناخت. گفته می شود یک زن سی ساله اهل بنگال هند که از سرطان رنج می برد با نگاه کردن به عکس مادر ترزا شفا یافته است.

در مقابل گروهی از دانشمندان ادعای معجزه را ردکرده اند و درمان این زن را در اثر معالجات پزشکی یا تشخیص اشتباه سرطان در مراحل اولیه معاینه دانسته اند.

مطالب مرتبط