جریمه سنگین برای اپراتور مخابراتی فرانسوی «اورانژ»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جریمه سنگین برای اپراتور مخابراتی فرانسوی «اورانژ»

نهاد ناظر بر رعایت قوانین مربوط به رقابتهای تجاری بازرگانی در فرانسه جریمه ای معادل ۳۵۰ میلیون یورو برای اپراتور فرانسوی «اورانژ» تعیین کرده است. این سنگین ترین جریمه ای است که تا کنون این نهاد برای یک شرکت در فرانسه درنظر گرفته است.

دلیل تعیین چنین جریمه سنگینی عدم رعایت قوانین رقابتهای تجاری بازرگانی از سال ۲۰۰۳ و سوء استفاده از موقعیت برتر در بازار عنوان شده است.

اورانژ در واکنش اعلام کرده از این تصمیم تجدیدنظر خواهی نخواهد کرد. حدود ۵۵ درصد بازار مخابرات فرانسه در اختیار شرکت اورانژ است.